Құпиялылық саясаты

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «NEFTEK Operating» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі НЕФТЭК бренді бар заңды тұлға (бұдан әрі – «Қызмет көрсетуші») ретінде Пайдаланушылардың жеке деректерінің құпиялылығын сақтаудың маңыздылығын мойындай отырып және адам құқықтарын сақтауға өзінің міндеттемесін білдіре отырып, осы Құпиялылық саясатын (бұдан әрі «Саясат» деп аталады) әзірледі.

1.2. Қызмет провайдерінің және/немесе оның аффилиирленген тұлғаларының қосымшаларын, интернет-ресурстарын, веб-сайттарын, өнімдерін және қызметтерін (бұдан әрі «Қызмет» немесе «Қызметтер» деп аталатын) пайдалану саясаты Пайдаланушы келісімінің ажырамас бөлігі болып табылады және мыналарға қолданылады: барлық пайдаланушылар. Пайдаланушы келісіміне қосылды. Қызмет көрсетуші осы Саясатқа өзгерістер және/немесе толықтырулар Қызмет көрсетушінің веб-сайтында орналастыру және/немесе Саясаттың өзгертілген нұсқасын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы енгізе алады. Мұндай өзгертулер мен толықтыруларды Пайдаланушы оларды Сервистің функционалдығы шегінде қабылдау үшін тиісті түймені басқаннан кейін немесе олар жарияланған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн өткеннен кейін Пайдаланушы Сервисті пайдалануды жалғастырса, қабылданған болып саналады. Осы Саясаттың ағымдағы нұсқасы Компанияның веб-сайтында келесі сілтеме бойынша орналастырылған: https://neftek.kz/kz/politika-obrabotki-personalnykh-dannykh.

1.3. Осы Саясатта пайдаланылған терминдер мен анықтамалар, егер Саясатта өзгеше көзделмесе, Пайдаланушы келісіміндегідей мағынаға ие.

1.4. Осы Саясаттың мақсаты Қызмет көрсетушіге Пайдаланушылардың жеке деректерін жинау және өңдеу мақсаттары, Қызметтерді пайдалану шеңберінде Пайдаланушылардың қандай жеке деректері жиналатыны және өңделетіні, сондай-ақ қабылданған шаралар туралы ақпарат беру болып табылады. Жеке деректерді қорғау жөніндегі қызмет провайдері. Пайдаланушы деректері.

1.5. Бұл Саясат тек Қызметтерге және олар арқылы жиналған ақпаратқа қолданылады. Ол басқа қолданбаларға немесе ресурстарға, веб-қосымшаларға немесе басқа үшінші тарап қолданбаларына қолданылмайды.

2. ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ

2.1. Пайдаланушылардың жеке деректерін жинауды және өңдеуді Қызмет көрсетуші де, оның серіктестері де жүзеге асыра алады. Бұл ретте Пайдаланушылардың жеке деректерін жинау және өңдеу Пайдаланушы келісімін орындау, Пайдаланушыға Қызметтерді көрсету, оның ішінде оған хабарламалар жіберу, Қызметтерді пайдалану туралы ақпаратты, сондай-ақ сұрауларды өңдеу мақсатында жүзеге асырылады. . . Пайдаланушыдан, Пайдаланушыны Пайдаланушы келісіміне енгізілген өзгерістер және/немесе толықтырулар туралы хабардар ету, ұсынылатын Қызметтердің сапасын арттыру, маркетингтік іс-шараларды, жарнамалық науқандарды және маркетингтік зерттеулерді жүргізу, жаңа Қызметтерді әзірлеу және ұсыну, оның ішінде жекелендірілген қызметтерді көрсету және мақсатты Жарнамалық материалдар мен мазмұнды Пайдаланушыға беру, Пайдаланушылардың конкурстарға қатысуы, сондай-ақ Қызмет көрсетушінің қолданыстағы заңнамаға сәйкес құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыруы. Жеке деректерді жинау және өңдеудің қосымша мақсаттары белгілі бір Қызметтерді пайдалану бөлігі ретінде көрсетілуі мүмкін.

2.2. Қызметтерді пайдалану кезінде Сервис провайдері немесе Серіктестік пайдаланушы ұсынған деректерді, соның ішінде ұялы телефон нөмірін, электрондық пошта мекенжайын, IP мекенжайын, геолокация туралы ақпаратты, іздеу тарихын, кіру күні мен уақытын, сондай-ақ қолжетімді cookie файлдарын, браузерді жинай алады және өңдей алады. ақпарат және операциялық жүйе, пайдаланушы ұсынатын деректер, мысалы: аватар (Пайдаланушы жариялаған сурет), пайдаланушы аты, жынысы, туған күні, келісімі және Пайдаланушының қол жеткізу құқықтарын растау, сондай-ақ басқа да қажетті деректер жоғарыдағы 2.1-тармақта көрсетілген жинау және өңдеу мақсаттары.

2.3. Жеке деректерді Пайдаланушы толықтыра алады. Сонымен қатар, Қызмет көрсетуші Пайдаланушының Жеке деректерін ашық көздер арқылы немесе Қызмет көрсетушімен шарттық қатынастар негізінде үшінші тұлғалардан толықтыра немесе нақтылай алады.

2.4. Жеке деректерді сақтауды Қызмет көрсетуші Қазақстан Республикасының аумағында Пайдаланушы келісімі бойынша оларды жинау және өңдеу мақсатына қол жеткізу үшін қажетті кезең ішінде және көрсетілген Пайдаланушы келісімі тоқтатылғаннан кейін үш жыл ішінде жүзеге асырады. Қолданыстағы заңнамада неғұрлым қысқа мерзім белгіленген жағдайларда.

2.6. Пайдаланушы жеке деректерді жинауға және өңдеуге берген келісімінен бас тарта алады. Келісімді қайтарып алу Пайдаланушы келісімінің тоқтатылуына немесе тоқтатылуына әкелуі мүмкін. Келісімді қайтарып алу үшін Пайдаланушы Компанияның neftek@neftek.kz мекенжайына жазбаша өтініш беруі керек.


3. ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
ҚҰПИЯЛЫҚТЫ САҚТАУ

3.1. Пайдаланушылардың жеке деректері құпия ақпарат болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалады.

3.2. Қызмет көрсетуші және оның Серіктестері заманауи технологиялар мен ішкі процедураларды пайдаланады және Дербес деректерді сыртқы кедергілерден, ақпаратқа қол жеткізуге, оны өзгертуге, ашуға немесе жоюға рұқсатсыз әрекеттерден қорғауға бағытталған барлық әрекеттерді жасайды. Көрсетілетін қызметті беруші әрбір Серіктестікпен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген нысанда ақпараттың, оның ішінде Пайдаланушылардың дербес деректерінің құпиялылығын қамтамасыз ететін келісімнің болуын қамтамасыз етеді.

3.3. Қызметтер TLS v1.2 криптографиялық протоколын қолданатын қауіпсіз HTTPS протоколы арқылы Интернетте Пайдаланушы мен Қызметтер арасында тасымалданатын деректерді қорғауды қамтамасыз етеді.

3.4. Пайдаланушылардың жеке деректеріне қолжетімділік қызметтік міндеттерін орындау үшін осы ақпаратты қажет ететін Қызмет көрсетушіге және оның Серіктестеріне беріледі.

3.5. Көрсетілетін қызметті беруші мен оның Серіктестері, сондай-ақ Дербес деректермен жұмыс істейтін басқа да тұлғалар құпия ақпаратты жарияламау туралы міндеттемеге қол қояды, сондай-ақ нормалар мен талаптарды бұзған жағдайда мүмкін болатын тәртіптік, әкімшілік, азаматтық және қылмыстық жауапкершілік туралы ескертіледі. дербес деректерді өңдеу саласындағы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы.


4. ҮШІНШІ ТАРАПТАРҒА ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІ БЕРУ

4.1. Дербес деректерді үшінші тұлғаларға беру Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және жағдайларда жүзеге асырылады.

4.2. Пайдаланушы келісімін орындау және Қызметтерді пайдалану тәжірибесін жақсарту мақсатында Қызмет көрсетуші Қызметтердің жаңа функционалдық мүмкіндіктерін (ақпараттық, жарнамалық, білім беру, ойын-сауық және басқа да сипаттағы қызметтер мен өнімдерді қоса) әзірлейді, жетілдіреді, оңтайландырады және енгізеді. , оның ішінде аффилиирленген тұлғалар мен серіктестерді тарта отырып. Осы мақсаттарды іске асыруды қамтамасыз ету үшін Пайдаланушы келіседі және Қызмет көрсетушіге Қолданушының Жеке деректерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес өңдеуге рұқсат береді, оның ішінде мұндай деректерді автоматтандырылған өңдеу нәтижелерін қоса алғанда, бүтін және/немесе мәтіндік мәндер түрінде. және идентификаторлар, оларды өңдеуге осындай келісімге сәйкес аффилиирленген тұлғаларға және/немесе Серіктестерге беру, оның ішінде трансшекаралық беру.

4.3. Дербес деректер үшінші тұлғаларға берілсе, Қызмет көрсетуші оны рұқсатсыз пайдаланудан қорғау үшін барлық негізделген шараларды қабылдайды және оны осы Саясаттың ережелеріне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес пайдалануға міндеттенеді. Қызмет провайдері Пайдаланушылардың құпиялылық құқығын қамтамасыз етеді және сәйкесінше ешбір тарап, оның ішінде Серіктестер Пайдаланушылардың хат-хабарлары туралы ақпаратты алмайды.

4.4. Жоғарыдағы 4.1 – 4.3 тармақтарының ережелеріне қарамастан, Пайдаланушы оның деректері Интернет арқылы жіберілетінін түсінеді, ал Сервис провайдері Пайдаланушы жіберген, үшінші тұлғалар рұқсатсыз кіруі мүмкін деректердің сақталуына кепілдік бермейді. кез келген заңсыз әрекеттердің нәтижесінде. Бұл жағдайда кез келген деректерді беруді Пайдаланушы өз қауіп-қатерімен және тәуекелімен жүзеге асырады, ал Сервис провайдері деректердің немесе олардың бір бөлігінің ағып кетуіне және Пайдаланушыға тиісті залал келтіруге жауапты емес.
© 2001-2024. "NEFTEK Operating" ЖШС. Барлық құқықтар сақталған
Әзірлеуші ​​ abi-nur.com